Сглобяемите къщи са олицетворение на съвременното, модерно и иновативно строителство. Практични, ефикасни и икономични, те са предпочитан избор за все повече хора и съвсем закономерно пазарният им дял значително се увеличи в последните няколко години. Подобни тенденции се забелязват и в момента, а вероятно ще бъдат актуални и за в бъдеще.

Винаги можете да прочетете допълнителна информация за уникалните  сглобяеми къщи и техните основни предимства. В тази статия обаче няма да говорим за това, а за същността на сглобяемите къщи и техните цени.

Същност на сглобяемите къщи

Тези къщи са един оригинален и ефективен начин за модерно строителство. На практика, те представляват олекотени конструкции, изграждани посредством сглобяеми модулни панели. 

Фактът, че става въпрос за олекотени конструкции, които са по-икономични от традиционните жилищни сгради не означава, че те са с по-ниско качество. Сглобяемите къщи също са много устойчиви и отговарят на всички изисквания за строителен обект, които са описани подробно в Закона за устройство на територията. 

Пожароустойчивост и минимални усилия за максимален успех

Този тип строителни обекти са пожароустойчиви – без значение от какъв материал е изградена тяхната конструкция, тя е напълно защитена и сигурна.

Процесите, които са необходими за изграждането на съвременните мобилни къщи са по-малко в сравнение с процесите при строителството на конвенционални жилищни сгради – например, няма нужда да изчаквате замазките и плочките да засъхнат, преди да продължите с работата си. Освен това, къщите могат да бъдат поставени буквално навсякъде, което спестява излишни трудности, проблеми и дилеми при избора на местоположение.

Цени на сглобяемите къщи 

Различни фактори биха повлияли върху крайната цена, а свързвайки се с производител, можете да получите ориентировъчна цена за нова сглобяема къща.

Съществуват много и най-различни фактори, които имат отношение към крайната цена на един проект за изграждане на сглобяема къща – при запитване, всеки производител ще Ви даде неговата ориентировъчна цена. 

При всички положения обаче, проект за модерна мобилна къща ще бъде по-икономичното решение от изграждането на традиционна монолитна сграда.