Дератизация – всичко за гризачите и борбата с гризачи

03.10.2017

Какво знаем за сивия плъх?

Сивият плъх (Rattus norvegicus), познат още като хамбарен плъх, е вид дребен бозайник от семейство (Muridae).

Притежава относително дълго тяло приблизително до 25 см. Опашката е някаде равна на дължина на тялото от 22 до 25 см.Има голяма муцуна и затънтени уши. Също така опашката е гола и покрита пръстеновидни рогови люспи. Окраската на горната част на тялото е сиво-кафява или по-тъмна.

Разпространен е по цялото земно кълбо, включително и цялата територия на България.

Сивия плъх е пренесен от търговските кораби , края на 17 век. Неговото латинско название „norvegicus“ (норвежки) е неправилно, тъй като Азия е неговата родина (най-вероятно Южна Азия и Северен Китай). Името си „норвежки“ е получил от англичаните, тъй като през 1728 г. той вече достигнал Англия пренесен от Норвегия, където още през 1716 г. е бил много разпространен.

Населява най-вече стопански постройки. В умерените климатични зони през лятото се заселва в природни биотопи, а през зимата се връща в постройките. В по-топлите зони е склонен през цялата година да живее извън селищата, като предпочита речни брегове и блатисти места. Среща се също и в паркове, житни посеви и в купи сено. В селищата се настанява най-вече в ниските жилищни и складови постройки, за разлика от черния , който обича да е по нагоре , пример за това са тавански помещения.

Размножава се до 4 или 5 пъти в годината. Бременността трае до 22 дни , след което женската ражда до 15 малки. Новородените малки плъхчета са слепички и проглеждат едва след няколко седмици. Майката кърми 1 месец. След 3 или 4 месеца достига полова зрелост. Живеят до 3 години.

Ефективната борба с плъхове, мишки и всякакви разновидности на гризачите се нарича дератизация. В домашни, обществени сгради, складове и предприятия и обекти на хранително-вкусовата промищленост професионалната дератизация се извършва със специални препарати по определена схема. Така се гарантира изтребването на гризачите и защитата на продукти и население.

Зарази и болести от плъхове и мишки

Гризачите са резервоар на голям брой болестотворни организми, много от които, ако попаднат у хората и домашните животни, могат да причинят взривове от инфекции с висока заболеваемост и възможен смъртен изход. Това налага да се познават болестите и начините на заразяване на хората и домашните животни. Освен това ако възникнат огнища на зараза, те трябва да бъдат ограничени, за да не се разпространяват епидемично.

Много видове гризачи, които живеят в горите, далеч от хората и домашните животни могат да се съдържат и разпространяват болестотворни агенти в ендемични обалсти за дълъг период от време. Когато гризачи, живеещи в близост до човека в селски райони, попаднат в контакт с тези заразени гризачи, те могат да се инфектират директно или чрез ухапване от насекоми и кърлежи.Когато това се случи е налице възможността за заразяване на хората и домашните животни. Складовете за храни в селските райони увеличават възможността от контакт с плъхове, търсещи храна , особено през зимата. В градските райони, когато складовете не са защитени от влизане на гризачи, също се установява замърсяване на храните.Поради лоша хигиена складовете на магазини, ресторанти и други хранителни заведения, също могат да се замърсят с болестотворни организми, съдържащи се в плъховете и мишките.

Най – често срещаните болести при човека и домашните животни, произлизащи от гризачите са:

1. Вирусни заболявания: Кърлежов енцефалит, Хеморагична треска с бъбречен синдром

Тези заболявани могат да се пренесат директно от заболелите гризачи на човека чрез замърсяване на хранителни продукти с урина или изпражнения от инфектирани плъхове. Някой от тези заболявания се срещат в определени области.

Кърлежов енцефалит – вирусният причинител на тази болест е разпространен в Европа и азиатските части на бивши Съветски съюз. Пренася се чрез кърлежите ixodes ricinus i ixodes persulcafus от заразаените с този вирус гризачи на хората. Вирусът се среща в няколко различни щама, които причинват различия в тежестта на заболяването при хората. Един от гризачите, най-често заразени с кърлежов енцефалит е жълтогърлата мишка. Тя е разпространена в Източна Европа предимно, но се среща и у нас. Гризачите не са резервоар на вируса, но и на кърлежите.

Хеморагична треска с бъбречен синдром – Това заболяване е известно под различни имена в различните страни и протича в разнообразни клинични форми. Изолираният вирус е разпространен по целия свят, но заболяването понякога не се диагностицира , ако не се направи изследване на серума за антитела към вируса.

Голям брой гризачи съдържат този вирус в продължение на месеци.Той се открива в слюнката , урината и изпражненията на инфектираните гризачи и се предава на човека чрез замърсен прах в полето или замърсена храна. При това заболяване не са намесени кърлежи или някакви други насекоми. В централна Европа най-честият резервоар е отново жълтогърлата мишка Apodemus flavicollis.

2. Бактериални заболявания – чумата, лептоспирозата, лаймска болест и салмонелозата

Чумата – е едно от заболяванията с печална слава, която в древността отнема живота на много хора. Подобряването на хигиенното състояние, борбата с гризачите и с техните ектопаразити, бързата диагноза, ефективното лечение с антибиотици спаси света от този бич.

Причинителят на чумата Yersinia pestis е разпространен в много видове гризачи и се предава от един на друг чрез бълхи ектопаразити. Затова наред с плъховете трябва да се унищожават и техните ектопаразити. Въпреки, че е отркира ваксина срещу чумата най-ефективната борба се води чрез унищожаване на преносителите – бълхите и резервоарите – плъховете.

Лептоспирозата – е може би най-широко разпространената и преобладаваща от зоотичните болести. Болестта у човека може да протече без симптоми или в лека форма, но може да бъде и сериозна с проявена треска, гадене, слабост, кръвоизливи в стомашно-чревния тракт.

Възтановяването може да продължи 1 – 2 месеца.

Предаването на инфекцията от заразеното животно на човека или здраво животно става чрез вода, съдържаща урина от заразени животни и заразяването е сравнително по -често при разботници в оризища, канализации, кланици. Лептоспирозата се наблюдава при говеда, свине, коне, овце, кози, кучета, котеки и тн., по специално гризачи. Гризачите обаче са адаптирани към лептоспирозата и при тях не се наблюдават симптоми на инфекция.

Лаймската болест – Пренася се чрез кърлежи , различни за различните части на света. Установи се, че е по-широко разпространена от колкото е предполагано в миналото. Характеризира се с тежки възпалителни смущения у 10 % от пострадалите и много често артрит. Причинител е Borrelia burgdorferi. Гризачите са най-важният резервоар на това заболяване и географското разпространение на болестта е много бързо. Тази болест се среща и у нас.

Салмонелозата – у човека се причинява от Salmonella typhimrium. Проявява се като гастроентерит и в много случаи причината не е разпозната. Пренасянето на заразата става чрез консумация на вода или храни, замърсени с изпражнения на инфектирани хора или животни. Гризачите са важен резервоар на инфекцията, но не единственият. Преди години в Европа са използвани примамки с култура от салмонела за борба с домашните гризачи, но те бързо развили резистентност към бактериите.Въпреки това обаче гризачите били източник на инфекцията. Употребата на примамки със салмонела е причинила няколко сериозни взрива на инфекция сред хората, поради което те в никакъв случай не бива да се използват като реодентициди.

4. Протозойни заболявания

Токсоплазмозата – е разпространена по целия свят и при заболяване на бременни жени може да предизвика аборти, енцефалити и слепота у новородените. Заболяването у майката може да не се прояви, а да се установят само антитела. Около 1/3 от човечеството има антитела срещу паразита. Заболяването се причинва от замърсена вода или храна с фекални материали от заразено животно. Котките са важен резервоар на инфекцията, което се дължи на консумирането на заразени гризачи.

Гризачите са разпространители на още редица инфекциозни заболявания, но те са типични за определни географски райони и континенти. Тук сме написали статията и сме посочили заболяваниа, които имат глобално разпространение и са от значение и за нашата страна.

3. Заболявания предизвикани от рикетсии

Различията в рикетсиозните заболявания с произход от гризачи зависят от географската област с нейните специфични гризачи и членестоноги преносители ( кърлежи , бълхи и др. )

По целия свят се среща плъши (миши) тиф, причинител на който е Ricketsia typhi.

Резервоар на инфекцията са заразени плъхове и от тях чрез инфектирана бълха се предава на човек.Когато бълхата ухапе човек , изпражненията и съдържащи рикетсия навлизат в организма при разчесване на раната. Бълхата предава инфекцията и от плъх на плъх. Заболяването протича с температура и се диагностицира чрез изследване на серума.

Дератизация чрез примамка Доминатор плюс

Доминатор плюс спада към така наречените родентицидни примамки, но как да работим и използваме Доминатор плюс в домашни условия.

Инструкции за безопасна употреба на тази примамка за мишки и плъхове

Да се избягва работа с биоцида ако не носите ръкавици. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измива преди хранене и след употреба. Трябва да се предотврати достъпа до примамката на деца и нецелеви животни, особено на кучета, котки, прасета и домашни птици.

Биоцида не е предназначен за постоянна употреба. Третирането трябва да продължи максимум 6 седмици.

Мерки за първа помощ

При контакт с кожата да се измие с много вода и сапун. Свалете и изперете замърсеното облекло.
Когато има контакт с очите, отстранете контактните лещи ако има такива и след това изплакнете бавно и нежно очите с вода за поне 15-20 минути. След това потърсете незабавно медицинска помощ.

При поглъщане незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката и етикета. Антидот витамин К (прилага се под наблюдението на лекар.)

Следващия път ще ви разкажа за „Доминатор суперселект“ – отрова за сив плъх, черен плъх и домашна мишка.

Източник на информация тук/

Текстилни или алуминиеви щори да изберем?

02.10.2017

Вертикалните щори са предпочитани от хората, които обичат да съчетават модерния и класически интериор, тъй като по своята същност много наподобяват на завеси.
Този вид щори са удачен избор, както за по-пищно обзаведената гостна, трапезария, приемна или зала за официални събития и презентации, така и в обикновената малка спалня.

Най-общите характеристики на вертикалните текстилни и алуминиеви щори се изразяват в следното:
– притежават модерна визия и максимално улеснена система за управление
– поддържат се лесно
– вертикалните текстилни щори са изработени от специално пригодени за целта платове, които не задържат прах и петна и имат известни шумо и топлоизолационни свойства.

Освен основното предназначение на този тип щори, а именно да осигурят добро засенчване и да помогнат за създаване на уединение и уют в помещенията, чрез тях се постига интересен и приятен интериор.

В това отношение е важно какви са цветовете и десените на щорите от текстил.

При избор на вертикални текстилни щори, клиентите имат възможност да разгледат множество нови предложения за различни десени от фирма „Камакс“. Предложените материи са не само много разнообразни в цветово отношение, но и притежават антибактериални качества.
Някои от тях са непрозрачни, а други се отличават с това, че имат полупрозрачни свойства. За пълното затъмняване на помещенията се предлагат Блек аут платове, които се използват най-често в хотели, в обществени сгради за прожекции и презентации и пр.

Надеждните и лесни за експлоатация вертикални алуминиеви щори са подходящ избор, както за дома, така и за офиси и заведения.

Освен необходими, щорите могат да бъдат и полезни в случай на пожар. Някои от тях се предлагат с цветен гумиран гръб, който не гори, така че този вид текстилни щори са с противопожарни свойства.

Вариантите за задвижване също могат да бъдат определени от клиента – за тези, които искат пълен комфорт у дома и максимално модерно оборудване в офиса и залите за събрания се предлагатат щори, които се задвижват автоматично.

За декориране на прозорците и освежаване на интериора, изберете по-светли по цвят щори – те ще създадат оптическа илюзия за повече пространство в помещенията.
Щорите се поръчват и доставят в кратки срокове, притежават гаранция за качество и могат да разнообразят и освежат съществено атмосферата на вашия дом.

Да се докоснем до величието на гръцката Олимпийска Ривиера

01.10.2017

Самото име на това култово място предизвиква интерес и любопитство у онези, които все още не са го посещавали. А, каква по-добра възможност за това от лятната или есенна отпуска или ваканция, която толкова дълго очаквате. Не казваме, че родното Черноморие не е достойно за вниманието ви, но южната ни съседка също може да ви предложи разнообразие и качество, както и хиляди оферти за почивка в Гърция.

Олимпийска Ривиера представлява 70 км плажна ивица, която се намира на 8 км от Катерини, на спокойно и красиво място с невероятна природа, в подножието на планината Олимп, откъдето идва и името й. Тя притежава невероятни плажове, кристално чисти води и въздух, а митичната атмосфера, която се усеща там кара посетителите да си тръгват с носталгия и да се връщат на следващата година.

Около нея има редица курортни градчета, които привличат стотици туристи от цял свят. Там може да откриете всичко за вашата пълноценна почивка, различни видове спорт, водни забавления, интересни забележителности, къмпинги, бунгала и разбира се модерни хотели, притежаващи всички удобства. Много хора предпочитат почивки в Гърция именно на Олимпийска ривиера, заради това, че дори през най-топлите дни, времето е изключително приятно и горещината не е натрапчива. Температурите са точно такива, каквито трябва да бъдат, заради планината и благоприятното разположение на местността в подножието й.
Сега, нека обърнем внимание на многото забележителни кътчета, които бихте могли да откриете избирайки като дестинация за вашата лятна ваканция почивка на хотел в Олимпийска ривиера.

Един от най-красивите плажове се намира в Лептокария – фин пясък и малки камъчета, в съчетание на множество растителни видове. В близост до нея е разположена местността Ливитра, където според легендата е роден Орфей.

Луксозният курорт Паралия Катерини също е част от Олимпийската ривиера.

Любима дестинация е на по-заможните, като притежава различни хотели, таверни и ресторанти, където винаги може да се позабавлявате след отпочиващ ден на плажа. Гледката, която се разкрива от плажната ивица е изумителна – иглолистната растителност на Олимп и цялото величие на планината.

Ако сте решили да отпътувате на семейна почивка на море в Гърция, Олимпийска ривиера, то безспорно Коринос ще ви хареса много. Това е малко градче, разположено на 500 метра от плажа, в което цари спокойствие и уютна атмосфера. Там има няколко семейни хотела и куп малки ресторантчета, които е истинско удоволствие да посетиш с близките си.

Подобно на него е и Олимпиаки акти, който се намира на 3 км от Паралия Катерини. Плажът е спокоен, разполага със син флаг, а морето – плитко и изключително подходящо за малчугани.

Може би най-вълшебното място е Литохоро – градът, смятан за дом на 12-те богове на Олимп. Намира се в подножието на Олимп, близо до плажа и съчетава планински чист въздух и красиви морски гледки в едно.
Разбира се, има и още много малки и по-големи курортни градчета, които биха привлекли вниманието ви с невероятните природни богатства на Гърция. Веднъж отправили се в тази посока, туристите винаги откриват точно това, което търсят според възможностите, изискванията и положението си. А, защо да не посетите повече от едно място, превръщайки почивката си в кратка екскурзия, по време на която ще се запознаете с много забележителни места, които трайно ще останат в съзнанието ви.

През време на вашата есенна почивка в Олимпийска ривиера ще може да опознаете и разгледате много прекрасни хотели. В сайта на Onfire.bg може да разгледате и харесате някоя от десетките оферти за настаняване в уютните и китни Олимпийска ривиера хотели.

Освен красивото Бяло море, не забравяйте да отделите време и за планината. Олимп е една от най-високите планини на Балканския полуостров. Дори да не изкачите най-високия връх Митакас, близостта на планината ви дава възможност за преходи и туристически разходки, чрез които да разнообразите своя престой в хотелите на Олимпийска Ривиера.

Лаптоп Acer Predator – кратко ревю

30.09.2017

Преди няколко месеца тайванската корпорация Acer пуснаха на пазара един много интересен лаптоп – това е модела Predator. Той се подвизава на българския пазар под няколко различни модификации, като най-скъпата достига колосалната сума от 15 хиляди лева. Представяте ли, аз за толкова пари ще си купя луксозен автомобил.

Разбира се тази конфигурация е възможно най-напомпаната и предоставя най-много екстри на гейм маниаците. Върховия модел на Ейсър Педатор е оборудван с 21 инчов LCD дисплей с качествена e-IPS матрица и LED подсветка. В интерес на истината, компанията залага на успешната формула, приложена при последната си серия професионални лаптопи. Най-успешният модел от нея е Extensa, отличаващ се с много добър баланс между цена, продуктивност и качество. Най-вероятно новият Acer Predator ще повтори успеха на своя колега, но в друга област и ниша, а именно геймърските мобилни компютри. Въпросния змей е с конкретен продуктов код GX21-71 NH.Q1REK.001. Освен огромния монитор, тук са заложени 2 броя видео карти GeForce GTX 1080 с 16GB GDDR5 собствена памет (2x 8GB). Твърдия диск е с обем 1TB и скорост на въртене 7200 RPM. Оперативната памет е цели 64GB DDR4 на 2400 MHz. Най-голямата изненада е, че на разположение в конкретния модел имате две бързи SSD устройства (2x512GB NVMe), работещи в режим RAID 0 и съответно с общ обем 1 TB. В предвид че ssd платките са на PCIe слот и са в RAID режим, това би трябвало да ускори файловата система няколко пъти, спрямо стандартен SSD. Имайте предвид обаче, че този файлов носител липсва при по-евтините модели на Предатор-а и там ще трябва да си добавите сами SSD ако желаете повече бързина.

Вижте ревюто

Дисплейт на всички модификации от модела Predator е предназначен за хора, които се занимават с игри или графичен дизайн, но нямат възможност да отделят голяма сума от порядъка на 2500 – 4000 лева за качествен и голям монитор.
Не толкова взискателните геймъри с ограничен бюджет обаче вероятно биха се ориентирали към някой от тези по-евтини модификации на Acer Predator.

Сред предимствата на дисплея при някой от модификациите следва да отбележим високата разделителната способност на екрана от. Например при 17 инчовата версия /с код GX9-792 NH.Q1FEX.017/ дисплея е 4K Ultra HD 3840×2160 и съотношение на страните 16:10. В съчетание с диагонала от 17 инча, този лаптоп дисплей е идеален вариант за всеки, който се нуждае от по-голяма работна площ. Не много скъпата, но достатъчно качествена e-IPS матрица осигурява прецизно възпроизвеждане на цветовете и максимално широки ъгли на видимост. Съвременната LED подсветка допринася за намаленото енергопотребление и спомага за намаляване на дебелината на корпуса на монитора.

Дизайнът на лаптопа е с приятни форми, с леко ръбати ъгли, а стойката е с много добри ергономични характеристики.

И понеже дисплея на всеки геймърски лаптоп е едно от най-важните неща следва да отбележим, че времето за реакция на матрицата от 4-5 милисекунди е така проетирана, че без проблем ще се справи с повечето игри и филми дори при много бърза смяна на кадрите.

Все пак, това трябва да е най-добрият избор за почитателите на най-бързите игри тип FPS или racing. За всеки от тях интерес би представлявал всеки модел от списъка на лаптопи от модела Acer Predator.

Имайте предвид обаче, че най-мощната конфигурация на Ейсър Предатор тежи цели 8.50 кг. и ще ви бъде трудно да го пренасяте със себе си. Аз лично не съм виждал толкова голяма раница за лаптоп, която да го побере.

За сметка на това 17 инчовата версия на Predator е двойно по-евтина. Към днешна дата 30.09.2017 този модел на Predator GX9-792 NH.Q1FEX.017 се продава за „скромните“ 6600 лв. И като говорим за него, може спокойно да кажем, че той е много по-компактен и би се събрал в по-обемиста лаптоп раница. Лаптопа GX9-792 NH.Q1FEX.017 тежи само 3.90 кг.

Общо взето, можем да кажем, че новият модел на Acer Predator ще задоволи повечето геймъри, а по-слабите версии могат да бъдат в полза и на професионалисти като дизайнери, програмисти или архитекти, които търсят добро качество и максимална производителност. Въпреки, че цената не е за бюджетни потребители, които работят на лаптоп втора употреба, този геймърски наутбук е глътка въздух за най-най-претенциозните. В случай, че ви е заинтересувал – повече подробности и детайлните технически характеристики можете да видите в Интернет или в сайта на Acer, което използвах като източник за тази публикация.

Сайтове за групово пазаруване, намаления и отстъпки – защо са полезни за моя бизнес?

30.09.2017

Искам да започна нов бизнес и се чудя как да привлека първите клиенти?

Възможност за бързо обръщане на стока и услуга в пари, чрез сайтовете за групови намаления.

Може да се случи да сте заредили доста стока и да искате да продадете част от нея на себестойност или с минимална печалба, за да освободите средства, а може просто да имате застояла стока или временни финансови затруднения. И в трите случаи използването на сайтовете за групова пазаруване е добра идея защото това ще ви даде възможност за бързи продажби. В случай, че имате ресторант или заведения за хранене това би било още по-полезно защото всички знаем, че продуктите имат срок на годност и след това трябва да се изхвърлят, което е чиста загуба. Благодарение на сайтовете за групови намаления ще можете да ги продадете на себестойност или с по-малка печалба.

Нисък разход за реклама

Отново ще споменем, че разходът за вас идва едва след продажбата на ваучер и се явява като комисионна от стойността на ваучера.

Възможност за създаване на клиентска база данни

Нищо не пречи по един ненатрапчив начин да попитате клиентите си дали не биха желали да попълнят анкетна карта. Това ще би предостави чудесна възможност за събиране на ценна информация и на данните на самия клиент, за да можете да се свържете с него и да го уведомите за нови промоции и намаления. В случая е препоръчително използването на софтуер за управление на клиентите, където да попълвате тези данни за да стават нещата по-лесно и автоматизирано. Естсествено ще ви свърши работа и един лаптоп с инсталиран MS Excel. Не забравяйте да включите в анкетната карта и клауза, чрез която клиентите могат да забранят или разрешат да им пращате информация за предстоящи промоции и събития чрез електронна поща, смс и на пощенски адрес.

Запълване на капацитет

Ако очаквате слаб период или има индикация за някаква сезонност във вашия бизнес можете да подобрите заетостта и да запълните капацитета. В крайна сметка, всичко това ще ви помогне да се преборите с фиксираните разходи, които са дължими без значение дали вашия хотел, ресторант или козметично студио се посещава от 5, 50 или 500 човека.

Въпреки че акцента на статията са заведенията, точно тази точка важи най-много за бизнеси, които предлагат курсове, семинари, пътувания и т.н. В крайна сметка ако организирате семинар, хонорара за лектори и наем на помещение е един и същ без значение дали залата е наполовина пълна, празна или изцяло пълна. Същото важи и за езиковите курсове.

От подобен вид реклама редовно се възпозват туроператорите, които организират почивки и екскурзии. Там разхода за превоз, гориво, автобус, шофьор и гид са фиксирани. Запълването на капацитета може да доведе само до по-голяма печалба и по-добра цена за настаняване в хотела.

Без сол за здраве

28.09.2017

Храната е здраве. Храната е болест. Всичко зависи от нас. Градската легенда „Ти си това, с което се храниш“ е 100% вярна.

Представял съм си общество без лекари, разбирайте без болести, но че този момент ще дойде толкова скоро, не съм мислил. Световната здравна организация обаче е безкомпромисна – препоръчва се дневната норма за прием на натрий да бъде по-малко от 2 грама на ден. Като се знае, че в един грам сол се съдържа 0,4 грама натрий, става ясно, че дневно трябва да се употребява не повече от 5 грама сол. Ни повече, ни по-малко от половин чаена лъжичка сол! И това е ако готвим или солим, не говорим за вложената в готовите продукти сол. Отсега предричам, че за свикналия на солени манджи, колбаси, меса и сирена българин ще настъпят тежки дни, ако реши да се съобразява с новата препоръка. Това означава да пресметнем точното количество сол, което приемаме с хляба, бисквитите, солетите, сиренето и кашкавала, и почти сигурно да преминем на готвене без сол. Или да се откажем от изброените в горното изречение храни, а да солим ястията си минимално.

Да обобщим: българинът приема от 12 до 14 грама сол дневно. Това е една от причините за множеството инфаркти и инсулти, които често са с фатален край. Намаляваме солта под 5 грама на ден и ако няма вредни последствия върху психиката ни, караме така до 95-ата си година. След това леко може да увеличим дозата на солта, но не повече от един грам дневно, значи 5,5 грама.

Като се съобразим с препоръките на учените за намаляването на количеството на употребяваната дневно готварска сол, можем да овкусяваме храната си с балсамов или с обикновен оцет, без да прекаляваме. Естествеността на един продукт е указание, че можем да сменим стереотипа и да получим лесно добри резултати за здравето си.

„Мога ли да отслабна много с помощта на ябълков оцет? Може, ако докато го употребявате, не ядете нищо друго!” – Тази шега е за всички, които приписват свръхестествени свойства на някои храни и подправки. А на любителите на подкиселените салати и ястия пазарът днес предлага изобилие от киселини, които човечеството е изобретило преди векове и от които няма да се откаже, докато се храни.

Още в древния Египет тогавашните красавици използвали оцета като подмладяващо средство – смятали, че изглажда бръчките. При днешните цени на козметичните препарати нищо чудно да се обърнем към евтиния оцет. Има запазени спомени и за други приложения на оцета – като средство против въшки и като противогъбично и противовъзпалително средство.

Но стига за нетрадиционни приложения. Върхът на готварските киселини е балсамовият оцет, който се приготвя чрез сгъстяване и отлежаване в бъчви от специални сортове дървесина. Съзряването продължава три години, а трайността на така произведената течност е от 12 до 50 години. Има и по-евтини имитации, които не издържат много време, но поне носят името. Така че доверявайте се на познати марки или си приготвяйте настойка от винен оцет с различни билки, която е не по-малко вкусна от балсамикото.

На разбралите: Честито! На недоразбралите: Добър апетит ! Да ви е сладко /солено/!

Готварски неволи

26.09.2017

Обучението на изкусния готвач изисква много време. Едва на 55 години жената- домакиня може да се похвали, че е кулинарен виртуоз. До това време тя се е научила как да прави прилични ястия от малко продукти за малко време, да не бърка количеството на продуктите, подправките и времето на обработка и да може да приготви храна за официален повод. Така че добрите готвачки са баби. Не по душа и по физика, а по наличието на внуци, които трябва да се хранят. Дано всички имат такива радости.

Готвенето е изкуство, а подборът на кухненските съдове е висш пилотаж. За съжаление скъпите устройства не винаги са по възможностите ни, но предвидливостта замества многото пари. Набавете няколко размера тенджери – от неръждавейка или емайлирани, с тънко или с удебелено дъно, отделно един съд за варене на мляко. Добре е да имате метален гевгир, тигани от чугун или дебел алуминий, ако са два, непременно един голям и един малък. Трябват дъски за рязане на хляб и на други продукти, които непременно се поддържат идеално чисти. Малките улесняващи работата приспособления са зъдължителни – сита, белачки, отварачки, бъркалки, изстисквачки, мелачки, резачки, ножици, кана за топлене на вода и всичко, което можете да измислите, ако ви допада. Ножовете са много видове и трябва да се гледа тяхното качество. Добре е да има заточващо устройство. Пресата за чесън не е излишна – ще ви спести белене и неприятен мирис на ръцете.

А какво от всичко това може да си спестим с един кухненски робот. Нужен ли е ни е той в ежедневието и колко време ни спестява. Понякога да, понякога не. Автоматизирането на процесите по готвене определено ни спестява доста време. Но дали готварския робот помощник може всичко. В къщи моята жена го ползва рядко, но и нашия кухненски робот не е най-скъпия и най-добрия. По-скоро е среден клас. Тя мечтае за кухненски робот Philips с още един тон джаджи и функции. Може да реже продуктите на кубчета, има опция за сокоизтисквачка и какво ли още не.

В крайна сметка обаче е най-важно доколко храната е вкусна, питателна и полезна за здравето. Аз вярвам, че всичко което се направи с труд и любов ще бъде добро. И за това добрата храна е приготвената вкъщи със старание и радост. Храната, която ядем навън и на крак не е правена с мерак, в нея липсва чувството и близостта. Тя е баластра. Дори в скъпите ресторанти всичко се прави за да се продаде и консумира, не да се яде. Тук дори не споменавам веригите за бързо хранене, където качеството, вложените продукти и вкуса са под всякаква критика.

За това да са живи и здрави бабите готвачки и нашите жени, които приготвят всичко с любов и старание.

Мадейра

24.09.2017

Не че зодиакалните предсказания определят живота ми, но им вярвам в частта за околосветските пътешествия. Само искам отправна и крайна точка на моето да е остров Мадейра, където не съм бил. Слязох в Лисабон, но не ми достигнаха няколко хиляди /грама смелост/, за да прескоча до мечтата си. След това един западноевропеец се опита да ме разколебае, като отбеляза, че на Мадейра е много студено. Аз обаче не си спомням да съм предявявал изискване за жега. Така че не съм се отказал.

Остров Майдера се намира в северната част на Атлантическия океан, между Канарските и Азорските острови. Всъщност под Майдеара обикновено се разбират общо няколко острова. Обитаемите са Мадейра и Порто Санто и алхипелаг от няколко съвсем малки и необитаеми острова. Общо около 265 000 жители обитават двата острова. На Мадейра се намира и главния и най-голям град Фуншал.

Освен с екзотичната си природа и великолепна флора и по-малко фауна. Островът е предимно скалист по крайбрежието, но във вътрешността си е една прелестна градина. Заради мекия си климат тук през зимите на 19 век са идвали португалското кралско семейство, както и много известни и велики личности като Уинстън Чърчил и Бърнард Шоу. Представете си – през зимата средната температура е 20 градуса Целзии.

Аз обаче не успях да се насладя на тези красоти, а замених истинското пътуване с потапяне в кулинарния свет на Мадейра. Той е доминиран от изобилието на риба, други морски продукти и плодове.

Класическият избор за начало е лучено-доматената супа с яйца. Може да се продължи със сочна еспетада – говежди шишичета, подправени със сол и чесън, опечени на жар. Има и вариант на шопската салата – домати с настъргани моркови и лук. Риба тон, риба меч, треска, калмари – това са основните видове океански изкушения. Многовековната култура е събрала над 300 рецепти за приготвянето на треската.

Десертите също са на почит. Португалците не се шегуват, те не просто обичат сладкото, те го обожават. А и не бива да се забравя, че островът е бил основно място за производство на захарна тръстика.

За виното Мадейра и цената му си струва да се говори само с познавачи. Аз не съм от тях, но уважавам отклоненията от православното напиване. Не одобрявам коктейла Никита – смес от бира, сладолед и ананас. Ранната форма на дайкири – Понча – тръстиков спирт, лимон и мед, може да предизвика у мен желание да напиша нещо от рода на „Старецът и морето”.

След всичко това мога само да кажа – трябва да стигна до Мадейра. И следващия път ще направим това пътешествие на живота ни.

София – исторически поглед

22.09.2017

Над 1300-годишна история размахва криле под дивата сянка на природата. Хиляди късчета черна земя разкъсани от камшика на времето се обединяват, за да се нарече днес велика Република България. А нейната столица, „ах, светът ни в тебе се оглежда, София…” – премъдра майка и светиня, носеща Вяра, че промяна иде, Надежда, че ще има светлина, Любов да обединява тези неща… това е тя – „Расте, но не старее”, сгушила се силно в планинския ямурлук на Витоша, Люлин и Стара планина, София днес е нашият шаблон пред света.

От Сердика до столицата днес

Един град съхранил в себе си автентичност и космополитност, 1-ви в България, 13-ти в Европейския съюз по големина – 492 кв. км. е именно София. 24 района, издигнати на средно 550 м. надморска височина, приютил в обятията си официално /към 06.2016 г./ около 1 307 376 души. Град с древна история датираща от времето на неолита, потомък на траките, преминал през Сердика, Триадица и Средец, до XV век, когато е наречен София (Αγία Σοφία – Премъдрост Божия).

През 1879 год. градът има средищно разположение, спрямо вътрешната структура на страната, а в същото време е достатъчно отдалечен от турската граница, което го прави поредната, а в последствие последната столица на България. През същата година в София светва първата електрическа крушка, по повод тържественото посрещане на княз Александър Батенберг. Първенец е не само тук – първият телефонен разговор е проведен само 5 години по-късно, а година след това, София можела да се похвали с наличен автомобил, вносен при това.
Важен момент за индустриалното развитие на града е изграждането на първата трамвайна конструкция в края на 19 век., която се славела с впечатляващ за времето си дизайн. В навечерието на 20ти век столицата ни може да се похвали с цели 6 трамвайни маршрута и около 25 мотриси, които да обслужват пътуващите. 1931 год. може да се сметне за рожденна дата на първия български трамвай, произведен от бракувани мотриси под ръководството на инж. Кардалев.

Благоприятстващо за развитието на зимния туризъм е разположението на града-сгушен между три големи планини- Стара, Витоша и Люлин. Освен този факт, столицата се слави с 49 минерални извора, от които най-популярни са Горна Баня и Банкя. Столицата се слави и със своята зеленина и редица паркове – Борисовата градина, градската градина, Западен парк, Северен парк и Южен парк, Парк Витоша; езера и резервати- Бистришко бранище и Торфено бранище. За запазване на живината на пейзажа фондация „Пясъчен часовник” е обявила 95 вековни дървета за защитени.
„Свети Георги“, „Света София“, „Боянска църква”, „Свети Седмочисленици“, „Св. Александър Невски“, „Света Параскева“, „Света Неделя“, „Св. Петка Самарджийска“, „Св. Николай Чудотворец“ са само част от светините привличащи окото с внушителната си архитектура и аромат на миналото. София се слави и с редицата си паметници, мостове, музеи и театри, които величествено чакат нови откриватели.

Но за да разгледаш града ще ти бъде нужен транспорт, освен автомобил под наем, транспортните мрежи в града се изпълняват от 49 маршрутни линии, както и над 15 хиляди таксита. През последните години подземната железница, известна като метро набира скорост и към днешна дата сме свидетели на изграждането на 3-тия лъч от столичното метро, който ще свързва кв. Хаджи Димитър с Овча Купел.

Освен богато архитектурно, културно и социално богатство, столицата ни е обичана заради гостоприемството на нашия народ, постоянния и вълнуващ нощен живот, многообразието от хотели, ресторанти и заведения от всякакъв тип. Всеки турист има възможността да се наслади на шумния купон, чудесни ястия и напитки, приятна и весела компания. Съвсем логично София е и най-младия град с най-много детски градини, училища и университети. Разбира се кариерното развитие тук е най-благоприятно и дава най-много шансове за професионално развитие и кариера. Обособения в кв. Младост преди няколко години „Бизнес център“ е меката на новите технологии, където програмисти и инженери създават нови и иновативни решения за бизнеса.

И както пеят Годслав и Мария Драгнева:
„София, София, мой малък Лондон.
„София, София, обичам те!“

София – име, което не би забравил и място, което не би изоставил!
Автор: Миряна Топалова-Хаджиева