Нуждата от бързи пари може да възникне по редица причини – ремонт на колата, семейна почивка за празниците, спешен ремонт у дома и много други. Обикновено това са разходи, които възлизат като непосилни за масовия потребител суми. Ако датата на заплатата пък е далеч, а предвид спецификата си, разходите не могат да чакат, логично е да насочим вниманието си към възможности за допълнително финансиране. Заем от приятел в тези кризисни времена може би не е най-удачното решение, затова на помощ идват бързите кредити. Как обаче да изберем най-подходящия кредит при такъв широк спектър от предложения? На този важен въпрос обръщаме внимание в следващите редове.

Бърз кредит до заплата

Бързите кредити до заплата се характеризират с усвояването на малки суми за кратък срок за връщане, обикновено до един месец. Подходящи са за посрещане на внезапно възникнали разходи в домакинството, които няма как да се отложат до деня на заплатата. На датата на падежа кредитополучателят следва да заплати усвоената сума по кредита (т. нар. главница) и дължимата лихва. Все повече компании за бързи кредити у нас прилагат промоционални условия за настоящи и нови клиенти. Такива например са получаването на безлихвени заеми при първо кандидатстване, отстъпка от различни видове такси, лихви и други.
Интересът към този тип кредитиране е все по-голям в последните няколко години. Причина за това на първо място е удобството в процеса по кандидатстване и усвояване на нужните средства. Кандидатстване за бързи пари от небанкова финансова институция не е обвързано с обезпечаване на искания заем, подготовка на купища документи и излишни формалности.

Въпреки че е известен като кредит до заплата, този тип кредитен продукт може да ви бъде от полза за финансиране до получаването на какъвто и да е друг тип бъдещ доход (наеми, хонорари и т.н.).

Бърз кредит на вноски

Кредитът на вноски, известен още като бърз потребителски кредит, се предоставя на физически лица от небанкови финансови институции, но за срок, по-дълъг от месец. Сумите при този тип финансиране са доста по-големи, което налага тяхното връщане на вноски – съгласно кредитен погасителен план. Фирмите за бързи пари добавят все повече услуги към портфолиото си – днес потребителски бърз заем може да бъде взет при също толкова опростена процедура по кандидатстване, но за срок от 2 до 18 месеца например.

Връщането на усвоените средства става на равни месечни вноски, които са подробно описани в погасителния план към усвоявания заем. Месечните вноски включват част от главницата, както и сумата на лихвата, разпределена по месеци. Небанковите кредитни компании предлагат и широк набор от възможности за плащането на вноските по кредита – чрез онлайн разплащания, по банков път, в брой на каса и други.
Изборът на подходящ кредит зависи преди всичко от нуждите на клиента и неговите възможности. След като имате ясна представа какви разходи следва да покриете и как най-лесно бихте могли да ги върнете, ще направите най-добрия избор. В заключение само ще споменем, че днес процесът по кандидатстване и усвояване на бърз заем може да премине изцяло онлайн, благодарение на услугата кредит онлайн, която предлагат все повече кредитни компании у нас.